Avtalegiromedlemskap

BeskrivelseNormalRabattUngdom
Avtalegiro medlemskap, per måned 449.- 392,- 332,-

Innmeldingsavgift på avtalegiro kr. 600 kommer i tillegg. Dersom 2 familiemedlemmer i din hustand har gyldig avtalegiro spanderer vi innmeldingsavgiften din.

Rabatt: pensjonister, uføre, studenter/lærlinger og familiemedlemmer som bor i samme hustand som den som betaler full pris for samme periode.  Noen bedrifter har rabatt hos oss; spør din arbeidsgiver!

Kunden har selv ansvar for å informere Treningssenteret Frisk dersom de har krav på rabattpris.

Ungdom: 15-19 år

Ungdom: 13-15 år  Avtalegiromedlemskap som inkluderer fri deltagelse på alle våre gruppetreninger og egne styrketimer for ungdom, (gjelder ikke egentrening i styrkesalene).

Medlemsfordeler avtalegiro

 • 15% rabatt på Intersport Moelv (treningstøy- og sko)
 • Nedsatt pris på InBody test/Kroppsammensetning
 • Gratis barnepass til oppsatte tider (AktivKids og vanlig barnepass)
 • Gratis deltagelse på foredrag i regi Frisk
 • Deltagelse på Frisk Basar og andre motivasjonsopplegg

 

Betingelser for avtalegiro

 • Avtalegirokontrakter har minimum 12 måneders binding og kan ikke avsluttes før bindingstid er utløpt, med mindre det gjelder flytting, kronisk sykdom eller andre forhold som står i kontrakten. Avtalegirotrekk fortsetter etter bindingstiden inntil du sier opp skriftlig til oss pr brev eller mail. Kontrakten har en måneds oppsigelse fra første månedsskifte etter den datoen på brevet/mailen. Vi sender bekreftelse via e-mail eller sms når din oppsigelse er registrert hos oss.
 • Ved inngåelse av kontrakt betales innmelding i tillegg til innværende mnd. og kommende måned.
 • Dersom du får gratis innmelding vil det allikevel tilkomme et gebyr på kr. 150,- for inngangskort til vårt senter.
 • Trekk skjer den 20. hver måned og det er kundens ansvar at trekk blir utført til forfall hver måned.
 • Dersom trekket ikke er utført sender vi en sms varsel (ca. 27. i mnd.) som påminnelse uten ekstra kostnad. For å unngå inkassovarsel  må sms varselen betales innen utgangen av måneden. Vårt samarbeidspartner Collectio tar seg av inkassosaker for oss.
 • Kunder vil få faktura pr.brev med et portogebyr dersom avtalegiroen ikke er ferdigbehandlet/godkjent i banken eller dersom kunden har stoppet avtalegirotrekket i nettbanken.
 • Dersom medlemmet endrer bankkonto må Treningssenteret Frisk få beskjed så fort som mulig slik at ny avtalegiro kan ordnes. Faktura med portogebyr benyttes inntil den nye avtalen er ferdigbehandlet i banken.
 • Avtalegiro er en avtale mellom kunde og bank og medlemmet kan når som helst kalle tilbake avtalegirofullmakten. Dette fritar ikke medlemmet fra betalingsforpliktelsen.
 • Medlemskap kan inngås fra fylte 15 år. Frem til fylte 18 år må foreldre skrive under på kontrakten og stå ansvarlig for betaling.
 • Ved midlertidig avbrudd og frysing av medlemskap må spesielle årsaker ligge til grunn f. eks. svangerskap, fødsel, langvarig sykdom/skade, langvarig reise med jobb og lignende. Ferie beregnes ikke som gyldig grunn for frysing av medlemskapet. Det må søkes skriftlig om midlertidig avbrudd og godkjennes av ledelse. Ny oppstart av trekk avtales før kunden fryser kontrakten og kunden pliktes å holde Treningssenteret Frisk oppdatert dersom forlenging/forkortning av fryseperiode trengs.

Åpningstider

Mandag      0630 - 2200
Tirsdag     0630 - 2200
Onsdag     0630 - 2200
Torsdag     0630 - 2200
Fredag     0630 - 2200
Lørdag     1000 - 1700
Søndag     1000 - 1700

Følg denne linken for fullstendig oversikt over åpningstider.

Kontaktinformasjon

Treningssenteret Frisk
Storgata 133
2390 Moelv

Telefon: 41 16 30 66

post@friskmoelv.no